Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 

Fixed Asset  
ชื่อหนังสือ : Fixed Asset Management ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
ผู้เขียน : สุทธินันท์ เทียนทอง
ISBN : 974-93435-0-6
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า : 313 หน้า
ราคาปก : 150.00 บาท
ลักษณะ : เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย : -
ผู้จัดจำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ร้าน SE-ED BOOK (เดอะมอลล์ โลตัส เซ็นทรัล ทุกสาขา )
ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 08/2548

• รายละเอียดหนังสือ

 
หนังสือ ระบบบริหารสินทรัพย์ เล่มนี้ จะช่วยผู้อ่านได้รู้จักกับ โปรแกรม Fixed Asset เพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคา การขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ การบันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง การบันทึกค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา การโอนย้ายสินทรัพย์ การปันส่วนสินทรัพย์ และการตรวจนับสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหาร นักบัญชี หรือผู้ที่สนใจต้องการนำไปใช้เพื่อการวางแผนจัดการสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง