Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ  
ชื่อหนังสือ : ระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ : SMEs myAccount + CD
ผู้เขียน : วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ISBN : 974-92669-0-0
ขนาดรูปเล่ม : 146 x 210 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า : 800 หน้า
ราคาปก : 300.00 บาท
ลักษณะ : เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย : -
ผู้จัดจำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ร้าน SE-ED BOOK (เดอะมอลล์ โลตัส เซ็นทรัล ทุกสาขา )
ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 12/2547

• รายละเอียดหนังสือ

 
พบกับสุดยอดซอฟท์แวร์ระบบบัญชีบน Windows พร้อมทั้งวิธีการใช้งาน อุปกรณ์และการติดตั้ง โปรแกรม การกำหนดค่าเริ่มต้น และอีกมากมาย หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนทางและวิธีการสู่ นวัตกรรมใหม่แห่งซอฟท์แวร์ ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลของทุกธุรกิจ จึงเหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบบัญชี รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป