Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการกำหนดราคา Pricelist และ Promotion มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการกำหนดราคา Pricelist และ Promotion มีขั้นตอนอย่างไร

Q: หากต้องการขายสินค้าในช่วงที่จัด Promotion และ ขายในราคา Price List โปรแกรมสามารถกำหนดราคาขายได้หรือไม่และมีขั้นตอนอย่างไร
A: สามารถกำหนดราคาขายที่เป็น Price List และ Promotion ได้ ซึ่ง สามารถเข้าไปกำหนดได้ที่ ระบบ Campaign Module / CP Data Entery / เมนูกำหนดราคาขาย Promotion และ เมนูกำหนดราคาขาย Price List
ขั้นตอนกำหนดราคา Promotion และ Price List
1. ไปที่ระบบ Campaign Module / CP Data Entry / เมนูกำหนด Promotion


2. เลือกเมนูกำหนด Price List หรือ เมนูกำหนด Promotion ซึ่งทั้ง 2 หน้าต่างนี้มีวิธีการและการกำหนดข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามเงื่อนไขการขายในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
2.1 กำหนดเลขที่เอกสารและวันที่เอกสารตามปกติ
2.2 วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องการขายสินค้า โปรโมชั่นนั้นๆ ตามต้องการหรือตามเงื่อนไขกิจการ
2.3 เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด กำหนดเวลาในการขายสินค้าที่จัด Promotion
2.4 นาทีทองหรือปกติ เป็นการกำหนดข้อมูลในส่วนรายการพิเศษในการจัด Promotion ครั้งนี้


2.5 การเลือกสินค้าที่ต้องการจัด Promotion
- สินค้าทั้งหมด หากต้องการจัด Promotion จากสินค้าทุกรายการที่มีอยู่ในระบบ ทางโปรแกรมจะประมวลผลสินค้าทั้งหมดให้อัตโนมัติและจะไม่สามารถเลือกรหัสสินค้าได้ แต่สามารถกำหนดราคาและส่วนลด ที่ต้องการขายได้


- กลุ่มสินค้า จะเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการกำหนด Promotion ได้ ตามที่ได้กำหนดกลุ่มสินค้าไว้ที่ เมนูกำหนดรหัสสินค้า ช่อง กลุ่มสินค้า จะไม่สามารถเลือกรหัสสินค้าได้ แต่สามารถกำหนดราคาและส่วนลด ที่ต้องการขายได้


- สินค้ารายตัว จะเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการจัด Promotion ในการขายได้และกำหนดราคา, ส่วนลด ตามต้องการได้เอง


- ลูกค้าทั้งหมด เป็นการกำหนดการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ต้องการขายทั้งหมดทุกรายที่มีอยู่
- กลุ่มลูกค้า กำหนดการขายให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ได้กำหนดกลุ่มลูกค้าไว้แล้วที่เมนูกำหนดรหัสลูกค้าที่ Tab Detail
- รายตัวลูกค้า กำหนดราคาขายให้เฉพาะลูกค้าเพียง 1 รายเท่านั้น


3. กำหนด option ตั้งราคาขายตาม Promotion หรือ Price list ที่ Enterprise Manager / IC Setup / IC Option / กำหนดราคาขายอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงราคาขายให้อัตโนมัติหากมีการดึงสินค้าและลูกค้าที่อยู่ในช่วงวันที่และระยเวลาที่ได้กำหนดไว้แต่หากไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข Promotion และ Price List โปรแกรมจะดึงราคาขายที่กำหนดไว้ที่ระดับราคาขายต่อไปมาแสดงราคาขายให้แทน
ระดับราคาขายที่ 1 เลือกเป็น Promotion
ระดับราคาขายที่ 2 เลือกเป็น Price List