Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 


 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::
สำนักงานบัญชี
 
:: ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท   :: จำนวนพนักงาน : 10 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน
" สามารถจัดรูปแบบเองได้ตามความต้องการของเรา และช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล สะดวกในการใช้งาน "
 
เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้ software ของโปรซอฟท์
" เพราะว่าโปรแกรมของโปรซอฟท์มีบริการหลังการขายดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่สามารถที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำได้ตลอดเวลาที่เกิดติดปัญหาเรื่องของการใช้งานโปรแกรม และอีกอย่างก็คือโปรแกรมนี้ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก "
 
Software ของโปรซอฟท์ช่วยพัฒนา และลดขั้นตอนในการทำงานอย่างไร
"่ ช่วยให้ทำงานสะดวก และ ช่วยในการนับ Stock สินค้า Prosoft myAccount ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นค่ะ มีผังบัญชีแบบสำเร็จรูปที่รองรับการทำงานด้านบัญชีให้อยู่แล้วและจัดเป็นหมวดหมู่ดีมาก ทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการบันทึกบัญชีเอง "