Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการกำหนดรูปแบบเช็ค (Design Cheque)

วิธีการกำหนดรูปแบบเช็ค (Design Cheque)

Q : วิธีการกำหนดรูปแบบเช็ค (Design Cheque) หากบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายที่รายการรายวันโดยจ่ายเป็นเช็คเมื่อสั่ง print เช็คแล้วไม่มีรูปแบบเช็ค มีแต่ข้อความตัวหนังสือต้องทำอย่างไร

 

 

 

A : ให้ไปทำการกำหนดที่ ระบบ Enterprise Manager / CQ Setup / กำหนดรหัสธนาคาร / แล้วเลือกธนาคารที่เราทำการจ่าย แล้วให้เลือกรูปแบบเช็ค