โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 48 ที่ผ่านมา ทางบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นำโดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ และคุณอัมภิณี ด่านตระกูล ผู้บริหารจากโปรซอฟท์ พร้อมด้วยพนักงานโปรซอฟท์ สาขาขอนแก่น ได้เดินทางไปสรงน้ำพระ
ฟังพระธรรมเทศนา และขอพรจากหลวงตาสม ที่วัดป่าญานสัมปันโน จ.อุดรธานี เพื่อแสดงการเคารพบูชาในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานโปรซอฟท์ทุกคน หลังจากนั้นก็ได้มีการเยี่ยมชม วัด ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก