โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 48 ที่ผ่านมา ทางบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นำโดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ และคุณอัมภิณี ด่านตระกูล ผู้บริหารจากโปรซอฟท์ พร้อมด้วยพนักงานโปรซอฟท์ สาขาขอนแก่น ได้เดินทางไปสรงน้ำพระ
ฟังพระธรรมเทศนา และขอพรจากหลวงตาสม ที่วัดป่าญานสัมปันโน จ.อุดรธานี เพื่อแสดงการเคารพบูชาในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานโปรซอฟท์ทุกคน หลังจากนั้นก็ได้มีการเยี่ยมชม วัด ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก