โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โปรซอฟท์เซ็นต์สัญญาตกลงการพัฒนาโปรแกรม HRMI
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2548 ทางบริษัท โปรซอฟท์ ฯ โดย คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ (CEO) และ คุณอัมภิณี ด่านตระกูล (MD) พร้อมด้วยทีมงาน SA จำนวน 4 ท่าน และ บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (LAT)
โดย Mr. Haruo Toda Preside (president) ได้เซ็นต์สัญญาร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Human Resource Management Intelligence (HRMI) ซึ่งทางบริษัท LAT เชื่อมั่นในตัวโปรแกรม นี้ว่าจะสามารถเข้ามาช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ