โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ก้าวสู่ความสำเร็จปีที่ 11 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ (CEO) , คุณอัมภิณี ด่านตระกูล ( กรรมการผู้จัดการ ) และพนักงานบริษัท ได้ร่วมฉลองความสำเร็จของโปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed ที่มียอดขาย 100 ล้านบาท

ในงานนี้นอกจากจะมีการฉลองความสำเร็จ ยังมีการเปิดตัวโปรแกรมต่างๆ ที่จะออกมาอีกมากมาย เช่น SaleForce เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ โปรแกรม HRMI หรือ Human Resource Management Intelligent ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคลเพื่อ ประสิทธิภาพ พร้อมจะให้ท่านพิสูจน์ประสิทธิภาพปลายปีนี้

 

:: ประมวลภาพ ::