Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
General Specification

โปรแกรมควบคุมเวลาการเข้าออก

   

สามารถเก็บลายนิ้วมือของพนักงานแต่ละคนได้ทั้ง 10 ลายนิ้วมือ และสามารถค้นหา,แก้ไขลบข้อมูลลายนิ้วมือได้

สามารถกำหนดระยะเวลาช่วงของการ Scan ลายนิ้วมือของ User คนเดียวกันได้ ว่าต้องให้ห่างกันกี่วินาทีถึงจะตรวจเช็คการลงเวลาซ้ำให้

สามารถกำหนดเสียง ขณะที่มีการ Scan ลายนิ้วมือได้ เช่น ขณะลงเวลาเข้า ลงเวลาออก กรณีที่ลายนิ้วมือผิดพลาดไม่ชัดเจน

สามารถนำ File Power Point มาแสดงกรณีเป็นช่วงพักของการ Scan ได้

สามารถกำหนดระยะเวลาการ Clear หน้าจอหลังจากที่ User แต่ละคน Scan ได้

สามารถเปลี่ยน Background ได้ตามความต้องการของ User

สามารถกำหนดการแสดงเวลาเข้าออกได้ว่า จะให้แสดงเวลาอย่างเดียวหรือแสดงสถานะให้ทราบด้วยว่าการ Scan ครั้งนั้นเป็นการ Scan เข้า หรือ ออก

สามารถ Export ข้อมูลการลงเวลาเข้า – ออก และข้อมูลบุคคล จาก Database ออกไป เป็น TXT,HTML ,Excel หรือ XML ได้

สามารถกำหนด Format ของข้อมูลที่ทำการ Export ออกไปได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

สามารถดึง Record การลงเวลาเข้า – ออก ของพนักงานมาแก้ไข ก่อนที่จะเรียกดูรายงานหรือ Export ไปเป็น Text file หรือ Format อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ออกไปมีความถูกต้อง

สามารถเรียกดู และ Print รายงานข้อมูลบุคคล รายงานการลงเวลา ตามช่วงวันที่ ช่วงบุคคลได้

กรณีที่ผู้ Log In เป็น Admin สามารถเปิด Key board on Screen ได้

ชื่อบริษัทสามารถ Set Text Alignment ได้

สามารถบอกสถานะต่างๆ ของการทำงานที่หน้าจอสแกนลายนิ้วมือได้

สามารถรายงานการสแกนนิ้วมือได้ในขณะที่ซ่อนระบบไว้

มีขนาดของหน้าจอให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน

สามารถรายงานสถานะของ Hard ware ได้

สามารถติดตั้ง Finger Reader ได้มากกว่า 1 ตัว ต่อ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
สามารถเลือกรายการแสดงย้อนหลังได้ 2 แบบ คือ 3 Time และ 5 Time
สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง รหัสสาขา รหัสฝ่าย รหัสแผนก รหัสตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด
สามารถกำหนดข้อมูลอื่นๆ ทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เพศ, เชื้อชาติ เป็นต้น

สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี หรือวันหยุดเฉพาะของบริษัทได้ เช่น ต้องการให้ปีหนึ่ง ๆ หยุดไม่เกินกี่วัน และวันใดบ้าง

สามารถกำหนดวันลาได้ไม่จำกัด

สามารถกำหนดจำนวนวันอนุญาติลาสำหรับการลาแต่ละประเภทให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มหรือเป็นรายคนได้

สามารถบันทึกข้อมูลกะงานรวมทั้งข้อกำหนดเวลางานของกะงานนั้น เช่น เวลาที่อนุญาตสายสูงสุดเวลาที่อนุญาตเลิกงานก่อนสูงสุด ,ข้อกำหนดการหักค่าจ้างกรณีที่เข้างานสาย

สามารถบันทึกข้อมูลตารางการทำงานเพื่อวางแผนการทำงานของพนักงานล่วงหน้า สำหรับพนักงานที่เข้างาน เป็นกะทั้งที่มีแผนงานแน่นอนและพนักงานที่มีแผนงานไม่แน่นอนได้
สามารถกำหนดประเภท, จำนวนเท่า, วิธีการคำนวณ, การคิดภาษี, การคิดเงินประกันสังคมหรือการหักเงินกองทุนสำรองของ OT แต่ละประเภทได้ไม่จำกัด
สามารถกำหนดการคำนวณค่ากะได้ไม่จำกัด
สามารถกำหนดเครื่องรูดบัตร และ Format ของตัว Text File ที่จะนำมาประมวลผลเวลา เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
สามารถบันทึกขอทำงานล่วงเวลา แบบวันต่อวันหรือตามช่วงวันเวลาที่กำหนด รวมทั้งสามารถบันทึกขอทำงานล่วงเวลาแบบเป็นกลุ่ม ตามสาขา ฝ่ายหรือแผนกได้
สามารถประมวลผลเวลาเป็นช่วงวันที่ที่ต้องการได้
สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน หากเวลาของพนักงานคนใดผิดพลาด สามารถเลือกประมวลผลเองแบบ Manual เพื่อแก้ไขเวลาการเข้า-ออก การทำงานของพนักงานบางคนได้
สามารถประมวลผลเวลาการทำงานกรณีที่เป็นกะงานข้ามวันได้
สามารถบันทึกการขาด ลา มาสาย ของพนักงานได้
ในระบบมีรายงานเกี่ยวกับการประมวลผลเวลาให้ใช้งานหลายตัว เช่น
 
  • รายงานแสดงประวัติพนักงานแบบละเอียด
  • รายงานแสดงข้อมูลจำนวนวันอนุญาตลา
  • รายงานแสดงข้อมูลการขาด ลา มาสาย (แบบแจกแจงและแบบสรุป)
  • รายงานแสดงเวลาการเข้า-ออก การมาทำงานของพนักงาน
  • รายงานแสดงจำนวนวันลาคงเหลือ แยกตามการลาแต่ละประเภท

null