Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Sale Order
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ต้องการเรียกดูรายงานใบเสนอราคาโดยเลือก Rang ตามแผนกสามารถเรียกดูได้หรือไม่ มีวิธีการเรียกดูอย่างไร 3232
กรณีเพิ่มรหัสแผนกโดยตรงจากหน้าจอขายเชื่อ มีวิธีกำหนดอย่างไร 3284
วิธีกำหนดรหัสสินค้าใหม่เพิ่มจากหน้าจอที่บันทึกรายการขาย เช่น ขายเชื่อ มีรูปแบบกำหนดอย่างไร 3094
กรณีที่บันทึกหน้าจอ รับคืน/ลดหนี้ ระบบ SO แบบไม่อ้างอิงใบกำกับภาษีมาบันทึก หากต้องการให้แสดงต้นทุนสิ 3156
วิธีการเรียกดูรายงาน Sale Stock ที่แสดงรายละเอียดยอดใบสั่งจองสินค้า และยอดยกมาของยอดสั่งจอง จะมีวิธี 4030
วิธีการตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีที่ยกเลิกแล้ว จะมีวิธีตรวจสอบหรือเรียกดูรายงานได้อย่างไร 3085
วิธีการExport รายงานขายเชื่อเป็น Excel สามารถเลิอก Drive ที่จะบันทึก File Export ได้หรือไม่ จะมีวิธี 3653
หากต้องการเรียกดูรายงานขายเชื่อโดยต้องการให้รายงานแสดงเลขที่ PO ลูกค้าตามที่ได้บันทึกที่หน้าจอขายเชื 3165
หากต้องการเพิ่มเลขที่ใบกำกับภาษีในฟอร์มของหน้าจอรับคืน,ลดหนี้ จะมีวิธีการแก้ไขย่างไร 3181
หากต้องการกำหนดสถานะเอกสารใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารและสถานะการขาย มีขั้นตอนกำหนดอย่างไร 3600
วิธีการนำกำหนดสาเหตุลดหนี้/เพิ่มหนี้ที่ Tab more ให้แสดงที่ฟอร์ม จะมีวิธีการอย่างไร 3612
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3480
หากไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการเอกสารตั้งหนี้ เช่น ขายเชื่อ,ลดหนี้,เพิ่มหนี้ เป็นต้น หรือปุ่ม Delete เป็นสีเทา รวมทั้งสถานะเอกสารยังไม่มีการอ้างอิงไปทำรายการ,ไม่ได้ยกเลิกเอกสาร หรือยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3461
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบเสนอราคา จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4834
บันทึกรับคืน/ลดหนี้ ระบบ Sale Order กำหนดรายละเอียด description ที่ F11 ของคำอธิบายรายตัวสินค้า ต้องการเลือกฟอร์มที่แสดงรายละเอียด F11 จะมีขั้นตอนอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4147
วิธีการตรวจสอบทางเดินเอกสารหรือประวัติการอ้างอิงเอกสารของหน้าจอรับเงิน มัดจำเครดิต จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3959
วิธีการทำจดหมายแจ้งกลับลูกค้าว่ามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไหร่ เพื่อเป็นการแจ้งยอดบัญชีให้ทางลูกค้าทราบประวัติความเคลื่อนไหว มีวิธีการอย่างไร 7361
หากบันทึกเอกสารใบสั่งจองแล้วอ้างอิงบันทึกใบสั่งขายทั้งใบแต่สถานะเอกสารเป็น Partial จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 3684
วิธีการบันทึกรับคืน,ลดหนี้จากการบันทึกขายสดโดยไม่คืนเงินทันที และหากจ่ายคืนเป็นเงินโอน จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 5089
วิธีการบันทึกใบกำกับภาษีออกแทน จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 5162
วิธีการบันทึกขายสดด้วยบัตรเครดิต จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 4570
วิธีการกำหนดรหัส Job สำหรับการบันทึกใบสั่งขายตามรายตัวรหัสสินค้า จะมีวิธีการอย่างไร 5546
วิธีการเพิ่มวันที่และเวลาในการสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม จะมีวิธีการ Design ฟอร์มอย่างไร 3811
วิธีการบันทึกยกเลิกเงินมัดจำรับ มีวิธีการอย่างไร 5255
วิธีการแก้ไขหากอ้างอิงเงินมัดจำเคดิตรับมาบันทึกรับคืนที่หน้าจอรับคืน/ลดหนี้(เงินสด)ไม่ได้ มีวิธีการอย่างไร 3746
วิธีการบันทึกรายการที่หน้าจอขายสด/เชื่อให้โปรแกรมแสดงหน่วยนับสินค้าที่บันทึกขายให้อัตโนมัติ มีวิธีการอย่างไร 4061
วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มให้แสดงรูปภาพสี เช่น ภาพสีของสินค้า มีวิธีกำหนดอย่างไร (เฉพาะกรณีสั่ง Set Form ให้แสดงภาพของสินค้าเท่านั้น) 4586
หากต้องการให้ Hot Keyในการ Running เลขที่เอกสารของแต่ละหน้า มีวิธีการอย่างไร 4462
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ SO ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 4758
วิธีการเรียกดูการซ้อนรายงานระหว่างรายงาน มีวิธีอย่างไร 4783
วิธีการกำหนดอายุของเอกสาร(รับ)เงินมัดจำ 6568
วิธีการ Design เพิ่มลำดับในแบบฟอร์ม 4666
บันทึกรายการขายเชื่อโปรแกรมเตือน เกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 5403
วิธีบันทึกรายการขายไม่ให้มีผลกับ stock 5187
การแก้ไขคำอธิบายเอกสารรายวันยกตัวอย่างที่หน้าจอขายเชื่อ 4019
วิธีการกำหนดสถานที่ส่งของ 4746
วิธีการกำหนดภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ(สินค้าประเภทบริการ) 7069
บันทึกยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วรายงานภาษีแสดงข้อมูลอย่างไร 4358
บันทึกเอกสารย้อนหลังแต่เลขที่เอกสารไม่ running ให้อัตโนมัติ 4901
การกำหนดรายละเอียดสินค้าแต่ละตัวในรายการขายเชื่อ 4173
หากต้องการแก้ไขเอกสารหน้าจอใบสั่งขาย แต่แก้ไขไม่ได้ เช็ค History แล้วไม่มีรายละเอียด 5285
วิธีการแก้ไขเมื่อทำการ find เอกสารขึ้นมาเพื่อจะลบหรือแก้ไข แต่ที่ปุ่ม Delete เป็นสีเทา 4807
ทำใบเสนอราคาแล้วอ้างอิงมาทำขายเชื่อหรือขายสดเลยได้หรือไม่ 4180
การบันทีกรายการขาย(เชื่อ)ระหว่างสินค้าที่คิดภาษีและไม่คิดภาษีในเลขที่เอกสารเดียวกัน 5063
การกำหนดอัตราการยื่นภาษีในงวดถัดไปที่หน้าจอขายเชื่อ 3892
การกำหนด Option เตือน เมื่อมีเงินมัดจำที่หน้าจอขายเชื่อ 4606
วิธีการกำหนดให้สินค้าติดลบที่เฉพาะหน้าจอใบสั่งขายหน้าจอเดียว 4109
การแก้ไข Alocate หลัง post gl 4669
โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้เลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ สามารถแก้ไขได้หรือไม่ 6079
บันทึกใบสั่งซื้อแล้วอ้างอิงไปบันทึกซื้อสินค้าบางส่วนแล้วต้องการ Clear ใบสั่งซื้อที่เหลือ 5957
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 60