Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

Purchaes Order
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
วิธีตรวจสอบต้นทุนสินค้าหลังปรับปรุง จากหน้าต่าง Landed Cost ตรวจสอบได้ที่รายงานใด 3821
วิธีตรวจสอบ ราคาซื้อมาครั้งหลังสุด สามารถตรวจสอบราคาซื้อล่าสุดได้จากรายงานใด 2769
วิธีกำหนดรูปแบบรายงานเรียงตามวันที่อนุมัติ,เลขที่อนุมัติ ของรายงานใบสั่งซื้อที่อนุมัติ กำหนด Option 3035
วิธีเพิ่มรหัสสถานที่รับของ ที่หน้าจอซื่อเชื่อ มีรูปแบบการกำหนดอย่างไร 2663
Post GL แยกตามรหัสแผนก ตามรหัสบัญชีที่บันทึกรายการหน้าต่างซื้อสดและซื้อเชื่อ มีวิธีกำหนดอย่างไร 3045
หากบันทึกใบสั่งซื้อโดยต้องการให้แสดงชื่อผู้ขอซื้อในนกรณีที่อ้างอิงเอกสารอนุมัติขอซื้อ จะมีวิธีการอย่ 3237
วิธีการเรียกดูรายงานบันทึกซื้อสดต่างประเทศ โดยต้องการให้รายงานแสดง Rang และจัดเรียงตามรหัส Job จะมี 2874
วิธีการเรียกดูรายงานบันทึกซื้อเชื่อต่างประเทศ โดยต้องการให้รายงานแสดง Rang และจัดเรียงตามรหัส Job จ 3725
หากต้องการ Print ฟอร์มหน้าจอซื้อสด เพื่อต้องการให้ฟอร์มแสดงรายละเอียดการจ่ายชำระ เช่น เงินสด , เงินโ 3201
วิธีการปันส่วนเพิ่ม/ลดต้นทุนให้กับสินค้า โดยต้องการที่จะระบุวิธีการปันส่วนเอง จะมีวิธีการทำอย่างไร 3466
หากต้องการให้แบบฟอร์มส่งคืน,ลดหนี้(เจ้าหนี้)รายละเอียดของ serial ในฟอร์ม จะมีวิธีการอย่างไร 5933
คำอธิบาย IC Option สำหรับคอลัมน์ คีย์เฉพาะมูลค่าสินค้า จะมีความหมายอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 3239
วิธีการบันทึกส่งคืน,ลดหนี้เจ้าหนี้ กรณีที่ต้องการลดหนี้มูลค่าจำนวนเงินและต้องการให้มีผลกับการลดยอดต้ 4263
วิธีการออกแบบ (Design) เพิ่มที่อยู่ของสถานที่รับของฟอร์มใบสั่งซื้อ จาก Tab more ของหน้าจอใบสั่งซื้อ 5104
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3005
หากบันทึกที่หน้าจอซื้อเชื่อสินค้าประเภท Lot & Serial แล้วอ้างอิงเอกสารไปที่หน้าจอเพิ่มหนี้ เมื่อบันทึก Save จะแสดงข้อความสถานะของ serial จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3341
วิธีการกำหนดตั้งค่าใช้งาน E-mail Alert เมนูใบสั่งซื้อ จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4822
หากต้องการเพิ่มรหัสเจ้าหนี้รายใหม่ของระบบ PO หน้าจอใบสำรวจราคา จะสามารถเพิ่มได้ทันทีหรือไม่ จะมีขั้นตอนอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 3883
วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ PO จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4143
วิธีการแก้ไข ERROR 107 ที่หน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3752
หากต้องการแก้ไขเอกสารหน้าจอซื้อเชื่อ/สด แต่แก้ไขไม่ได้ตรวจสอบที่ tab History แล้วพบว่าไม่มีการอ้างอิงเอกสาร จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3653
วิธีการแก้ไขหากบันทึกหน้าจอซื้อเชื่อ แจ้งมีข้อความแจ้งเตือน'ผังบัญชี....ต้องมีแผนก' จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 3718
วิธีการตรวจสอบหากบันทึกหน้าจอสำรวจราคา 4693
วิธีการอ้างอิงราคาสั่งซื้อเพื่อมาเปรียบเทียบที่หน้าจอเปรียบเทียบราคาซื้อ มีขั้นตอนอย่างไร 4178
หากต้องแก้ไขหรือลบรายการซื้อเชื่อที่อ้างอิงไปบันทึกเอกสารขั้นตอนอื่นแล้ว มีวิธีการแก้ไขเอกสารอย่างไร 3966
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ระบบ PO ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 6026
วิธีบันทึกการจ่ายเงินมัดจำในกรณีที่จ่ายทั้งเป็นเช็คและโอนเงิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 5324
วิธีการอ้างอิงเช็คจ่าย 1 ฉบับมาบันทึกจ่ายชำระรายการซื้อสดหลายเลขที่เอกสาร 4533
การ clear รายการใบสั่งซื้อ 9066
การบันทึกให้เลขที่ใบกำกับภาษี(จากการซื้อ)ซ้ำได้ 6852
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 30 จาก 30