Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Cheque and Bank
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
วิธีการแก้ไขเมื่อเรียกรายงานเช็คจ่ายเรียงตามวันที่บนเช็ค แต่โปรแกรมไม่แสดงข้อมูล จะมีวิธีการแก้ไขอย่ 3887
หากต้องการเรียกดูรายงานวิเคราะห์อายุเช็คโดยต้องการดูรายงานตามสถานะเช็คสามารถเรียกดูได้หรือไม่ เช่นสถ 3558
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3401
หากต้องการเพิ่มเครื่องหมาย , คั่นจำนวนเงินแสดงในการพิมพ์เช็คจ่าย จะมีวิธีการอย่างไร 6831
วิธีการใช้ E-learning ของหน้าจอการทำงานต่างๆ ของระบบ CQ จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4570
วิธีการบันทึกรับชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิต จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 5328
วิธีการ Design รูปแบบเช็ค ให้มีผลกับทุกเครื่อง Client จะมีวิธีการอย่างไร 4573
วิธีการบันทึก WHT ที่หน้าจอค่าใช้จ่ายจากธนาคารให้แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของธนาคารให้อัตโนมัติ มีขั้นตอนอย่างไร 5182
กรณีบันทึกจ่ายชำระด้วยเช็คจ่าย และต้องการดูรายละเอียดที่รายงานเช็คจ่าย ว่าได้จ่ายชำระเช็คอะไร สามารถทำได้อย่างไร 5005
วิธีบันทึกยกเลิกเช็คจ่ายแต่ทำการค้นหา(Find)ไม่พบเลขที่เช็คนั้นที่หน้าจอยกเลิกเช็คจ่ายจะสามารถแก้ไขได 4849
บันทึกค่าใช้จ่ายจากธนาคารแล้วมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่เมื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่แส 7880
วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อบันทึกนำเงินสดฝากธนาคารไม่สามารถ Post GL ได้ 4842
ไม่สามารถ Post gl ได้ โปรแกรมฟ้องว่า ไม่สามารถ Post ได้ เอกสารเชื่อมมีการเปลี่ยนแปลง 6977
ทำไมหน้าจอกำหนดรหัสสมุดเงินฝากธนาคารไม่สามารถคลิก สถานะของ On Hold กับ Inactive 6135
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่แสดงที่อยู่ของธนาคารให้ ต้องกำหนดอย่างไร 9138
ทำรายการฝากเช็ครับ ในหน้าจอฝากเช็ครับ ตอนที่ Find CQ List ไม่สามารถเลือกทีละหลาย ๆ รายการ 5616
การเลือกรายการฝากเช็ครับทีละหลายรายการ 6162
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 17 จาก 17