Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Job Cost
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
หากต้องการบันทึกเบิกใช้วัตถุดิบเกินจำนวนที่เปิดใบสั่งผลิตไว้ของระบบ Job Cost จะสามารถทำได้หรือไม่ 3120
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3226
วิธีการกำหนดราคาต้นทุนต่อหน่วยให้มีผลกับหน้าจอใบเบิกวัตถุดิบของระบบ JC จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร 6611
กรณีที่บันทึกใบสั่งผลิต ในส่วนกำหนดค่าแรงทางตรง (Direct Labor) และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Over Head) ที่จะต้องกำหนด ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าจะเกิดค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตในส่วนใดที่แท้จริง แต่ทราบเพียงยอดประมาณการที่เป็นยอดรวมเท่านั้น จะบัน 4484
เมนูปิด Job มีไว้เพื่อบันทึกรายการกรณีใดและหากปิด Job แล้วมีผลต่อการบันทึกรายการระบบ JC จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 4034
หน้าจอส่งสินค้าผลิตเสร็จระบบ JC ช่อง หมายเหตุ มีไว้บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนใด จะมีวิธีการบันทึกอย่างไร 3811
วิธีการแก้ไขหากอ้างอิงใบสั่งผลิตมาบันทึกส่งสินค้าผลิตเสริจแล้วไม่แสดงต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4772
ความหมายของคอลัมน์ ผลต่างจำนวนเงิน ของรายงานวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากปริมาณการใช้วัตถุดิบ มีวิธีการคำนวณอย่างไร 5604
หากต้องการเบิกใช้วัตถุดิบที่หน้าจอเบิกวัตถุดิบได้มากกว่าใบสั่งผลิตที่อ้างอิงมา มีวิธีการอย่างไร 4318
เมนู Production Schedule ระบบ Job Cost / JC History, Statistic & Inquiries มีความหมายอย่างไร 5399
วิธีการอ้างอิงใบสั่งขาย ระบบ Sale Order มาเปิดใบสั่งผลิต โปรแกรมรองรับหรือไม่ และมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 6377
วิธีการกำหนดรหัส Job No.ของระบบ Job Cost จะสามารถกำหนดได้อย่างไร 4866
วิธีการกำหนด Alert เตือนแสดงใบสั่งผลิตถึงกำหนดเสร็จ จะ Alert เตือนเมื่อใด และมีวิธีการกำหนด Option อย่างไร 4522
หน้าจอ JC Option หากกำหนด Option วัตถุดิบขาด Stock เปิดใบ PR จะมีผลกับขั้นตอนอย่างไร 4929
อธิบายFlow การเชื่อมโยงและการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ JC กับระบบ IC มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 8938
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 15 จาก 15