Who's Onlineบริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
" เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้นตัว ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยุ่งยาก Prosoft HRMIสามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา "
 
คุณสมศรี สนธิสมบัติ
:: Assistant GM and Admin Manager
 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
" องค์กรเราต้องการตัวช่วยที่สามาถตอบสนองความต้องการ และจัดระบบการบริหารงานทางด้านการบริหารบุคคลให้ครอบคลุม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Prosoft HRMI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยเรื่องระบบการบริหารทั้งเรื่องเงินเดือน การจัดการกะเวลาทำงาน การบริหารระเบียน และกฏเกรณ์การทำงานให้พนักงานมีระเบียนวินัยมากขึ้น รวมทั้งระบบการรายงานที่มีการเชื่อมโยง และดึงข้อมูลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจตรงกัน ง่าย และรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และประทับใจมาก "
 
คุณสุพิพัฒน์ เวชมงคลกร
:: เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
 

บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
" บริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง Prosoft WINSpeed สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี "
 
คุณปภาดา จิรธรรมประดับ
:: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
 

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
" การบริหารงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งทางเราต้องการขยายสาขาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุปสรรคทางด้านระบบการจัดการที่จะสามารถบริหารตรงตามมาตราฐานอย่างครอบคลุมยิ่งเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อได้ใช้ Prosoft WinSpeed กลับทำให้ปัญหาที่กังวลหมดไป ด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย เชื่อมต่อได้หลายที่ สามารถดึงข้อมูล เรียกดูรายงาน และการตรวจสอบการทำงาน เก็บเอกสารก็ง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจของคนไทย เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบงานของเราส่วนหนึ่งพัฒนา จึงทำให้ระบบงานทุกๆ ส่วนของเราพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย "
 
คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
:: ผู้อำนวยการบริหาร Managing Director , บริษัท โฮมฮับ จำกัด
 

บริษัท นำชัย โฮม อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
" เนื่องจากเราใช้โปรแกรม POS อยู่แล้ว จึงต้องการเชื่อมต้องกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับทางด้านบัญชี เพื่อให้การออกระบบการรายงานที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้คำทำงานซ้ำซ้อน ทั้งด้านเอกสาร และข้อมูล Prosoft WINSPeed สามารถ Import หรือ Export ข้อมูลเพื่อให้บัญชีตรวจสอบข้อมูลได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มอีก การออกแบบรูปแบบรายงานที่หลากหลาย เมื่อต้องการเรียกดูสามารถเลือกดูได้ตามที่ต้องการไม่ต้องไปขัดแยกให้เสีย เวลา การทำงานเร็วขึ้น ไว้ขึ้น "
 
คุณวิรัตน์  ชวลิตนิติธรรม
:: ผู้บริหารบริษัท , บริษัท นำชัย โฮม อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
" ระบบ HRMI มี Module ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน "
 
คุณวิภาสิริ จันทร์เสวี
:: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
" จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้น เป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนแม้นอกเวลาทำงานก็ช่วยอย่าง เต็มความสามารถ "
 
คุณเอกชัย พิจารณ์
:: ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศและรักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 

ทราเว๊กซ  บจก.
" ช่วยลดการทำงานที่เป็นแบบ manual ลงได้มาก และยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆได้ง่าย  "
 
คณธนากร   กรรจิโรภาส
:: โปรแกรมเมอร์ , ทราเว๊กซ์ บจก.
 
 โปรแกรมบัญชี  :   myAccount , WINSpeed 7
 

สหกรณ์แท็กซี่สยาม บจก.
" เลือกใช้ โปรแกรมบัญชี myAccount เพราะมั่นใจว่าโปรแกรมของที่นี่ ใช้งานง่ายและใช้ได้จริง  "
 
คุณอารมณ์   มณีอ่อน
:: พนักงานบัญชี , สหกรณ์แท็กซี่สยาม บจก.
 
 โปรแกรมบัญชี  :   myAccount
 

 คุณสงกรานต์  รณภาพ
" ช่วยในเรื่องของการบันทึกข้อมูลและเพิ่มทางเลือกในการให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น  "
 
คุณสงกรานต์    รณภาพ
:: พนักงานบัญชี 
 
โปรแกรมบัญชี  :   WINSpeed
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 48