Who's Onlineบริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
" เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้นตัว ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยุ่งยาก Prosoft HRMIสามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา "
 
คุณสมศรี สนธิสมบัติ
:: Assistant GM and Admin Manager
 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
" องค์กรเราต้องการตัวช่วยที่สามาถตอบสนองความต้องการ และจัดระบบการบริหารงานทางด้านการบริหารบุคคลให้ครอบคลุม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Prosoft HRMI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยเรื่องระบบการบริหารทั้งเรื่องเงินเดือน การจัดการกะเวลาทำงาน การบริหารระเบียน และกฏเกรณ์การทำงานให้พนักงานมีระเบียนวินัยมากขึ้น รวมทั้งระบบการรายงานที่มีการเชื่อมโยง และดึงข้อมูลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจตรงกัน ง่าย และรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และประทับใจมาก "
 
คุณสุพิพัฒน์ เวชมงคลกร
:: เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
 

บริษัท Tiffa EDI Service Co.,LTD.
" เจตนาแรกที่เลือกเพราะ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานได้หลายส่วน ซึ่งครอบคลุม Function งานของ HR ทั้งหมด และมีการ update version ใหม่ ๆ ขึ้นมาอันเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้น "
 
คุณเจตนิพัทธ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์
:: เจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล บริษัท Tiffa EDI Service Co.,LTD.
 

บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
" บริษัทสนใจอยากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งทราบว่าซอฟท์แวร์ Prosoft WINSpeed มีชื่อเสียงในด้านของโปรแกรมบัญชีและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย มีการพัฒนา Version อย่างต่อเนื่อง Prosoft WINSpeed สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี "
 
คุณปภาดา จิรธรรมประดับ
:: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
 

บริษัท ไทยยูนิค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
" บริษัทเราต้องการลด และประหยัดแรงงานคนที่ทำด้วยมือให้น้อยลง และเรื่องเอกสารรายงาน การเรียกตรวจสอบการทำงานที่ไม่ต้องใช้เวลามาก Prosoft WINSpeed สามารถตอบโจทย์การทำงาน เพราะระบบการทำงานที่ฟังก์ชั่นครอบคลุมมาก ต้องการ Match กับระบบ หรือแผนกไหนก็สามารถทำได้ จากที่ต้องการได้มาเพื่อแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อใช้งานสามารถลดกระบวนการทำงานได้หลายอย่างมาก รวดเร็ว ใช้ง่าย และทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย "
 
คุณภูพันธ์ นิศารัตนานุกูล
:: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ไทยยูนิค เท็กซ์ไทล์ บมจ.
 

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
" การบริหารงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งทางเราต้องการขยายสาขาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุปสรรคทางด้านระบบการจัดการที่จะสามารถบริหารตรงตามมาตราฐานอย่างครอบคลุมยิ่งเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อได้ใช้ Prosoft WinSpeed กลับทำให้ปัญหาที่กังวลหมดไป ด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย เชื่อมต่อได้หลายที่ สามารถดึงข้อมูล เรียกดูรายงาน และการตรวจสอบการทำงาน เก็บเอกสารก็ง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจของคนไทย เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบงานของเราส่วนหนึ่งพัฒนา จึงทำให้ระบบงานทุกๆ ส่วนของเราพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย "
 
คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
:: ผู้อำนวยการบริหาร Managing Director , บริษัท โฮมฮับ จำกัด
 

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
" ต้องการ Software ที่สามารถช่วยให้ระบบการทำงานง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเอกสารบัญชีที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และแผนงานตามระบบที่ต้องการให้รวดเร็วสำหรับ Software Prosoft WINSpeed มีการเชื่อมต่อ link ข้อมูลได้ในหลายระบบ process ทำให้เราสามารถติดต่อเรื่องเอกสารสำคัญ แต่ละแผนกได้เร็วขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง และไม่ขาดตกบกพร่อง ระบบการทำงานของโปรแกรมสามารถตอบโจทย์ได้ดี และสามารถ customize ได้เพิ่มเติม "
 
คุณเอนก  ศรีทับทิม
:: ผู้ช่วยผู้จัดการ , บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)
 

บริษัท นำชัย โฮม อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
" เนื่องจากเราใช้โปรแกรม POS อยู่แล้ว จึงต้องการเชื่อมต้องกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับทางด้านบัญชี เพื่อให้การออกระบบการรายงานที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้คำทำงานซ้ำซ้อน ทั้งด้านเอกสาร และข้อมูล Prosoft WINSPeed สามารถ Import หรือ Export ข้อมูลเพื่อให้บัญชีตรวจสอบข้อมูลได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มอีก การออกแบบรูปแบบรายงานที่หลากหลาย เมื่อต้องการเรียกดูสามารถเลือกดูได้ตามที่ต้องการไม่ต้องไปขัดแยกให้เสีย เวลา การทำงานเร็วขึ้น ไว้ขึ้น "
 
คุณวิรัตน์  ชวลิตนิติธรรม
:: ผู้บริหารบริษัท , บริษัท นำชัย โฮม อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
 

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
" บริษัทเรามีนโยบายการลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานลงโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน Software เข้ามาช่วยเหลือ เพราะต้องการให้ระบบการทำงานภายในองค์กรสามารถเชื่อมต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้องกันได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ความสะดวกสบาย และการเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาทางด้านผลิตภัณฑ์ Prosoft WINSpeed ทำให้เราสามารถ Create และประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างอื่นได้อีกด้วย เมื่อนำมาใช้เรามีเวลาพัฒนาระบบการทำงานเร็วขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการติดสินใจ ก็สามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตามข้อมูลที่เราต้องการได้ง่ายมาก "
 
คุณจรรยา สว่างจิตร
:: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
" ระบบ HRMI มี Module ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วน "
 
คุณวิภาสิริ จันทร์เสวี
:: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 15