Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประจำเดือน ธันวาคม 2550

Prosoft Software Solution
Prosoft Analysis เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลของ องค์กรและสถานการณ์ภายในองค์กร เพื่อให้ท่านพิจารณาและเป็นทางเลือกให้กับท่าน โดยโปรแกรมจะแสดง ข้อมูลในรูปแบบกราฟรองรับการทำงานแบบ Online (web Application)
 

ประจำเดือน ตุลาคม 2550

Prosoft Software Solution
โปรซอฟท์ขอเสนอwww.BizToThai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงด้าน การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
 

ประจำเดือน กันยายน 2550

Prosoft Software Solution
โปรซอฟท์ขอเสนอ WINSpeed 7.0 สำหรับไตรมาส ที่ 3 ที่เพิ่มขีดความสามารถ ขึ้นมาจากเดิม โดยทางบริษัทฯ ได้เก็บ Requirement ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของลูกค้า
 

ประจำเดือน สิงหาคม 2550

Prosoft Software Solution
โปรซอฟท์ขอนำเสนอ Prosoft CRM (Customer Relationship Management) ในสถานะการปัจจุบัน การเพิ่ม Productivity เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานการตลาดและงานขายเป็นด่านแรกในการต้องเพิ่ม Productivity ขององค์กร
 

ประจำเดือน กรกฏาคม 2550

Prosoft Software Solution
โปรซอฟท์ขอนำเสนอสื่อการตลาดออนไลน์ Email Marketing ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้น
 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2550

Prosoft HRMI
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัว www.jobtothai.com ซึ่งเป็นสื่อในการหางานที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้หางาน ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่าน มาฝากประวัติกับทาง www.jobtothai.com ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีงานรอ
 

ประจำเดือน เมษายน 2550

Prosoft WINSpeed
หากท่านมีความประสงค์ต้องการ Upgrade WINSpeed version 7.0 หรือ Update Version ล่าสุด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Support & Maintenance ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

 

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>