Implement Online

Prosoft WINSpeed

Support Online

 
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

Free Demo
View Demo
Screenshots

Login


ลืมรหัสผ่าน?

Who's Online

ขณะนี้มี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการบันทึกฝากขายเมนู Consignment มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการบันทึกฝากขายเมนู Consignment มีขั้นตอนอย่างไร

 

Q: วิธีการบันทึกฝากขาย เมนู Consignment มีขั้นตอนอย่างไร


A: มีขั้นตอนในการทำดังนี้
1.ในการเริ่มทำงานแนะนำให้ User เข้าไปที่ระบบ Consignment โดยเข้าไปที่ CS Setup หน้าจอสัญญาฝากขายทำการบันทึกข้อมูลว่าจะฝากให้บริษัทลูกค้า (Dealer)รายไหนขายสินค้าให้ และจะให้ตัดยอดจากคลังและที่เก็บไหน(แนะนำให้กำหนดคลังเพื่อเช็ค stock ฝากขายสินค้าแยกจากคลังอื่น) รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการขาย


2.จากนั้นก็เข้าไปบันทึกรายการขายเชื่อปกติ โดยเลือกบริษัทที่ต้องการฝากขายสินค้าตามที่บันทึกที่หน้าจอกำหนดสัญญาฝากขาย ( CS Setup ) มาบันทึกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการฝากขาย จากนั้นให้ไปตรวจสอบที่ Tab More ช่องประเภทการค้าให้เลือกเป็นการฝากขาย แล้วทำการ Save จากนั้นให้เข้าไปทำการ คำนวณต้นทุนตามปกติโปรแกรมจะทำการตัด Stock ให้ปกติเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม ก็จะแสดงรายการให้ปกติ
หมายเหตุ : กรณีกำหนดรหัสลูกค้าที่ประเภทการค้าเป็นแบบฝากขายเท่านั้นสามารถเข้าไปกำหนดค่าเป็น default ได้ที่หน้าจอกำหนดรหัสลูกหนี้ได้เมื่อดึงรหัสลูกหนี้ไปบันทึกรายการขายเชื่อ ก็ไม่ต้องทำการแก้ไขประเภทการค้าที่ Tab More เพราะโปรแกรมจะ default ให้อัตโนมัติ


3.จากนั้นเมื่อบันทึกรายการขายเชื่อ(ประเภทฝากขาย) แล้วให้อ้างอิงรายการมาบันทึกที่ระบบ Consignment เมนู CS Data Entry หน้าจอ Confirm ฝากขาย เพื่อเป็นการยืนยันการฝากขายซึ่งมีผลต่อการเพิ่ม Stock ทันทีข้อมูลที่บันทึกจะถูกนำไปแสดงในรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม


4.เมื่อมีการบันทึกรายการแจ้งยอดฝากขายโปรแกรมถึงจะนำยอดที่บันทึกไปทำการตัด Stock ให้ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือและยอดสินค้าที่นำไปฝากขายได้ที่เมนู CS Report หรือรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม


ยกตัวอย่าง

 

1. มีการรับสินค้าผลิตเสร็จรหัส 4 มา จำนวน100 ชิ้น
2. บันทึกรายการขายสินค้ารหัส 4 ไปจำนวน 10 ชิ้น (เป็นการฝากขาย) ( มีลด stock )
3. ทำการคำนวณต้นทุนแล้วเข้าไปตรวจสอบรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม จะพบว่ามีการตัด stock เหลือ 90 ชิ้น
4. อ้างอิงรายการขายเชือไปบันทึกระบบ Consignment เมนู CS Data Entry หน้าจอ Confirm ฝากขาย(มีผลเพิ่ม
Stock ) ให้ทำการคำนวณต้นทุนแล้วเข้าไปตรวจสอบรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมจะมีรายการแสดงดังนี้
รับฝากขาย จำนวน 10 ชิ้น
รับสินค้าผลิตเสร็จ จำนวน 110 (เนื่องจากโปรแกรมมองว่าจำนวนที่เราไปฝากขาย 10 คือ
สินทรัพย์ของเราจึงนำยอดดังกล่าวมาเพิ่มจำนวนให้จากเดิม 100 เป็น 110
ขายสินค้า จำนวน 10 ชิ้น
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม จะแสดงยอดคงเหลือให้คือ 100
5. ณ สิ้นเดือนเมื่อเราทราบแล้วว่าสินค้าที่บันทึกฝากขายไปนั้นขายไปได้เท่าไหร่ให้นำยอดที่ทราบมาบันทึก
รายการที่หน้าจอแจ้งยอดฝากขาย (มีผลลด stock )เช่น รายการที่ฝากขายไป 10 ชิ้นมีการขายได้ทั้งหมด
10 ชิ้น ก็ให้ดึงรหัสสินค้า 4 ที่ได้ทำการฝากขายมาบันทึกด้วยยอด 10 ชิ้น จากนั้นให้ไปทำการคำนวณต้นทุน
แล้วเรียกดูรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดให้ทราบดังนี้
รับฝากขาย จำนวน 10 ชิ้น
รับสินค้าผลิตเสร็จ จำนวน 110 (เนื่องจากโปรแกรมมองว่าจำนวนที่เราไปฝากขาย 10 คือ
สินทรัพย์ของเราจึงนำยอดดังกล่าวมาเพิ่มจำนวนให้จากเดิม 100 เป็น 110
แจ้งยอดฝากขาย จำนวน 10 ชิ้น
ขายสินค้า จำนวน 10 ชิ้น
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุม จะแสดงยอดคงเหลือให้คือ 90 ชิ้น
(รับผลิตเสร็จ 100 – ขายเชื่อ 10 + confirm 10 – แจ้งยอด 10 ) เท่ากับ 90 ชิ้น
แต่กรณีถ้าแจ้งยอดฝากขายมาแค่ 8 ชิ้นก็ให้เรานำ ขายเชื่อ 10 ชิ้น ไปทำการบันทึกรับคืน,ลดหนี้ในส่วนที่ต่าง
ซึ่ง(มีผลเพิ่ม stock )