ทันสมัย จริงใจ บริการอย่างมืออาชีพ
Prosoft E-Newsletter ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2554
 
    โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า

      โปรแกรม Prosoft Hotel เป็นโปรแกรมโรงแรมที่ครอบคลุมด้วยระบบที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อตอบสนองขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการจัดการห้องพัก เช่น การเช็คอิน การจองห้องพัก เป็นต้น ทดลองใช้โปรแกรม ProsoftHotel เป็นระยะเวลา 90 วัน ฟรี!!
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
  ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ! กับ Prosoft POS

      โปรแกรม POS Software หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน Point of Sale เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์,
ห้างสรรพสินค้า จำกัด

  • บริหารงานขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รองรับการทำงานแบบหลายสาขา
  • ตอบสนองการบริหารงานอย่างแท้จริง 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 
http://prosoft.co.th/images/image/News/tax.jpg  
    กรมสรรพากรแจ้งผู้บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเต็ม

    กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน
ที่บริจาคนำมาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือ หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Update Version
• Prosoft WINSpeed 9.0 Version 1.0.0.0564
• Prosoft myAccount 7.0 Version 1.0.0.0339
• Prosoft HR-Pro Version 2.0.2011-08-01
• Prosoft HRMI Version PBS 7.1.221.0.20111111
• ท่านสามารถตรวจสอบ enewsletter ฉบับย้อนหลัง ได้ที่นี่

  หากท่านมีความประสงค์ต้องการ Update Version ล่าสุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ Maintenance
  ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.45 น.

 
 FAQs  POS
•  วิธีกำหนดการใช้งาน หน้าจอนำเงินเข้าออก
•  วิธีการ วิธีการเปลี่ยนรหัสลูกค้าปกติมาเป็นการกำหนดรหัสลูกค้าสมาชิกและจะต้องกำหนดรหัสสมาชิก
  วิธีการ Import ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี WINSpeed เข้าโปรแกรม POS จะมีวิธีการกำหนดอย่างไร
 
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!!  หรือ  ยกเลิกการรับข่าวสาร

ทาง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ท่าน โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้
จะเป็น ประโยชน์สูงสุด และ หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารในอนาคต กรุณาคลิก ยกเลิกการรับข่าวสาร
 
และถ้าหากท่านสนใจข่าวสารเพิ่มเติม สามารถค้นได้ที่ www.prosoft.co.th
 หรือหากมีข้อเสนอแนะเพิมเติม ติดต่อได้ที่ E-mail : yaowalak@prosoft.co.th
ผู้สนับสนุน
Prosoft WINSpeed
โปรแกรมบัญชี (Acconting
Software) สำหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดใหญ่ เป็นที่ยอม
รับอย่างแพร่หลาย

Prosoft myAccount
โปรแกรมบัญชี (Acconting
Software) สำหรับธุรกิจ SMEs
ง่ายต่อการใช้งาน และบริหารองค์กร

Prosoft HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อช่วยบริหารงานขององค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Prosoft CRM
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อ
ให้ได้มาและรักษาลูกค้าไว้กับองค์กร อย่างยาวนาน

Prosoft Email Markting
การตลาดคุณภาพ คุ้มค่า รวดเร็ว

ACCOUNTtoThai.com
สารพัน 108 ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านบัญชี ภาษีอากร

B2Bthai.com
ตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ประหยัดเวลา ลดค่า
ใช้จ่าย

Lionjob.com
หางานฉับไว ถูกใจใช่เลย

CRMtothai.com
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรา

HRtothai.com
ศูนย์กลางความรู้ ด้านการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับองค์กรProsoft Comtech Co., Ltd. © 2009 All rights reserved.
2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2739-5900 (Auto) Fax. 0-2739-5910 , 0-2739-5940
E-mail sale@prosoft.co.th

logo microsoft   โปรแกรมบัญชี จากบริษัที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 Thai Quality Software logo Software Yes
Prosoft