ทันสมัย จริงใจ บริการอย่างมืออาชีพ
Prosoft E-Newsletter ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2554
 
  โปรแกรมบัญชี WINSpeed Feature เพิ่มเติม
  •     หน้าจออนุมัติขอโอนย้ายสินค้า เพิ่มปุ่ม Clear รายการที่เหลือ คลิก
  •     เพิ่มรายการวิเคราะห์การปรับต้นทุน คลิก
  •     รายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มหัวรูปแบบหัวรายงาน ฉบับที่ 4 (สำเนาติดเล่ม สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย     เก็บไว้เป็นหลักฐาน ) คลิก
  •     หน้าต่างสร้างงบการเงินเพิ่มสูตรในการแทรกแถวเพิ่มการเลือกจากรหัสบัญชี และเพิ่มการเลือกจากชื่อบัญชี คลิก
  •     เพิ่มระบบ Export Transaction ระบบ PO ได้แก่ หน้าจอซื้อเชื่อ,ซื้อสด,เพิ่มหนี้,ลดหนี้,ลดหนี้ (เงินสด) คลิก
 
http://www.prosoft.co.th/images/image/News/news-pos.gif
 
  โปรแกรม Prosoft POS
     Prosoft POS เป็นโปรแกรมบริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือ ระบบบริหารงานขายหน้าร้าน ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ในการทำงานต่างๆ ของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการมีระบบการใช้งานที่ง่าย และ ตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็ี้ว เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
http://www.prosoft.co.th/images/image/e-newsletter/crm_pro.jpg
 
  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)ด้วย CRM Automation
     การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกับวิธีการทางการ ตลาดเป็นส่วนผสม แนวทางความคิดทางการตลาดและทางเทคนิครวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้านการออกแบบ (Design),การพัฒนา (Development),การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sales) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและลูกค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า  
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Update Version
• Prosoft WINSpeed 9.0 Version 1.0.0.0555
• Prosoft myAccount 7.0 Version 1.0.0.0336
• Prosoft HR-Pro Version 2.0.2011-02-01
• Prosoft HRMI Version PBS 7.1.213.0.201100624
• ท่านสามารถตรวจสอบ enewsletter ฉบับย้อนหลัง ได้ที่นี่

  หากท่านมีความประสงค์ต้องการ Update Version ล่าสุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ Maintenance
  ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.45 น.

 
 FAQs WINSpeed 9.0 
•  การบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องทำอย่างไร
•  ถ้าต้องการตรวจสอบวันที่รับสินค้าของกิจการต้องตรวจสอบที่ใด
  วิธีและความหมายของการ Generate ประเภทธุรกิจ
 
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!!  หรือ  ยกเลิกการรับข่าวสาร

ทาง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ท่าน โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้
จะเป็น ประโยชน์สูงสุด และ หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารในอนาคต กรุณาคลิก ยกเลิกการรับข่าวสาร
 
และถ้าหากท่านสนใจข่าวสารเพิ่มเติม สามารถค้นได้ที่ www.prosoft.co.th
 หรือหากมีข้อเสนอแนะเพิมเติม ติดต่อได้ที่ E-mail : yaowalak@prosoft.co.th
ผู้สนับสนุน
Prosoft WINSpeed
โปรแกรมบัญชี (Acconting
Software) สำหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดใหญ่ เป็นที่ยอม
รับอย่างแพร่หลาย

Prosoft myAccount
โปรแกรมบัญชี (Acconting
Software) สำหรับธุรกิจ SMEs
ง่ายต่อการใช้งาน และบริหารองค์กร

Prosoft HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อช่วยบริหารงานขององค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Prosoft CRM
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อ
ให้ได้มาและรักษาลูกค้าไว้กับองค์กร อย่างยาวนาน

Prosoft Email Markting
การตลาดคุณภาพ คุ้มค่า รวดเร็ว

ACCOUNTtoThai.com
สารพัน 108 ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านบัญชี ภาษีอากร

B2Bthai.com
ตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ประหยัดเวลา ลดค่า
ใช้จ่าย

Lionjob.com
หางานฉับไว ถูกใจใช่เลย

CRMtothai.com
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรา

HRtothai.com
ศูนย์กลางความรู้ ด้านการพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับองค์กรProsoft Comtech Co., Ltd. © 2009 All rights reserved.
2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2739-5900 (Auto) Fax. 0-2739-5910 , 0-2739-5940
E-mail sale@prosoft.co.th

logo microsoft   โปรแกรมบัญชี จากบริษัที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 Thai Quality Software logo Software Yes
Prosoft